Công trình “Apartment B” và “Maison A” được giới thiệu trong chương trình “Life Concept” – VTV3 Đài truyền hình Việt Nam

Công trình “Apartment B” và “Maison A” sẽ được giới thiệu tới khán giả truyền hình trong chương trình “Life Concept” –  VTV3, đài truyền hình Việt Nam